Жазгы катушка зымы

  • Жазгы катушка зымы

    Жазгы катушка зымы

    Жазгы катушкалар курулушта байлагыч зым же байлагыч зым, тосмо зым, бакчада жана короодо байлоочу катары кеңири колдонулат.