Диспенсор менен зым

  • Диспенсор менен зым

    Диспенсор менен зым

    Диспенсорлуу зым курулушта байлагыч зым же байлагыч зым, тосмо зым, бакчада жана короодо байлагыч катары кеңири колдонулат.